Projecten

We hebben aan heel erg veel projecten een bijdrage mogen leveren. Hier een selectie.

Marineterrein Amsterdam, Linkeroever

Marineterrein Amsterdam

Hoe geef je 14 hectare afgesloten stadshart weer langzaam maar zeker een maatschappelijke en economische betekenis?

Jaar: 2013 - heden

Slachthuisterrein Haarlem, Linkeroever

StrandLAB Almere

Hoe maak je op nieuw land ruimte voor kunst, cultuur en talent?

Jaar: 2017 - 2021

Slachthuisterrein Haarlem, Linkeroever

Slachthuisterrein Haarlem

De gebouwen op het Slachthuisterrein in Haarlem zijn ernstig verwaarloosd en er is voorlopig geen geld om het terrein te ontwikkelen. Hoe nu verder?

Jaar: 2014 - 2015

Uplabs, Linkeroever

UPLabs

Hoe leveren digitale media een bijdrage aan de openbare ruimte?

Jaar: 2009 - 2011

Westergas Amsterdam, Linkeroever

Westergasfabriek

Hoe maak je van een vervuild en verlaten industrieterrein ’the place to be’?

Jaar: 1992 - 2010

Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders

Iedereen wil graag het Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders uitbreiden. Maar hoe kom je tot overeenstemming over de de keuze van functies en de verdeling van kosten en baten?

Jaar: 2020

Vliegveld Soesterberg, Panamarenko, Linkeroever

Vliegbasis Soesterberg

Kunnen de thema’s cultuur, natuur en techniek een duurzame economische basis vormen voor een uitgestrekt, leeg gebied?

Jaar: 2015

Bink 36 Den Haag, Linkeroever

Bink 36 Den Haag

Hoe organiseer je in een groot verzamelgebouw de publieksevents zodat samenwerking tussen huurders ontstaat en meerwaarde voor de eigenaar wordt gegenereerd?

Jaar: 2014

IJffelgebouw Maastricht, Linkeroever

Sphinx Eiffelgebouw

Hoe breng je nieuw leven in 33.500 m2 slapend vastgoed op een toplocatie?

Jaar: 2012 - 2013

Meerhierover, Linkeroever

Meerhierover

Hoe kun je met mobiele media het gebruik van erfgoed bevorderen?

Jaar: 2011 - 2019

Waterbeleefcentrum, Linkeroever

Waterbeleefcentrum

Hoe maak je op Kustzone Almere Poort een aantrekkelijk klimaat voor bewoners, bedrijven en bezoekers?

Jaar: 2017

Maker Festival Twente, Linkeroever

Maker Festival Twente

Hoe laat je zien dat Twente niet alleen een technisch, innovatief verleden heeft maar ook een dito toekomst?

Jaar: 2013 - jaarlijks

Herbestemming Honswijk en Everdingen, Linkeroever

Herbestemming forten

Hoe maakt je oude forten exploitabel?

Jaar: 2011

Stad-Forum Amsterdam, Linkeroever

Stad-Forum Amsterdam

Hoe krijg je nieuwe inzichten in de stadsontwikkeling?

Jaar: 2010 - 2017

The Power of Hubs

Waarom zijn hubs – plekken waar mensen samen werken en ondernemen – vaak bepalend voor de ontwikkeling van een buurt of wijk?

Jaar: 2017

Creatieve Fabriek Hengelo/Hazemeijer, Linkeroever

Creatieve Fabriek Hengelo/Hazemeijer

Hoe ontwikkel je een oude fabriek tot economisch en cultureel centrum?

Jaar: 2011 - 2017

Timmerfabriek Vlissingen, Linkeroever

Timmerfabriek Vlissingen

Hoe draagt een tijdelijke exploitatie bij aan geslaagde herontwikkeling?

Jaar: 2010 - 2012

Slot Schaesberg, Landgraaf, Linkeroever

Slot Schaesberg

Hoe maak je een rendabele tijdmachine?

Jaar: 2011

Creatieve Hubs Nederland, Linkeroever

Creatieve Hubs Nederland

Hoe breng je creatieven en bedrijfsleven tot een duurzame relatie?

Jaar: oprichting 2010