Bink 36 Den Haag

Hoe organiseer je in een groot verzamelgebouw de publieksevents zodat samenwerking tussen huurders ontstaat en meerwaarde voor de eigenaar wordt gegenereerd?

Toen de uitbater van de publieksruimtes in het gebouw vertrok is de gelegenheid aangegrepen om Bink 36 ook met de publieke activiteiten duidelijker te profileren en meer samenhang aan te brengen tussen de huurders. We stelden de randvoorwaarden op en zochten huurders die bereid zijn samen te werken. Daarnaast onderzochten we de mogelijkheden voor kapitalisering van het complex.

Bijdrage: advisering, werving, begeleiding

In opdracht van: Vestia

Jaar: 2014