Vliegbasis Soesterberg

Kunnen de thema’s cultuur, natuur en techniek een duurzame economische basis vormen voor een uitgestrekt leeg gebied?

Er zijn al veel stappen gezet naar een nieuwe functie en betekenis voor Park Vliegbasis Soesterberg het gebied. De vraag van de provincie Utrecht is hoe haalbaar de exploitatie van het terrein is op basis van gebruik binnen de thema’s en met een biënnale als centraal instrument voor de positionering van het geheel. Linkeroever onderzoekt belangen, referentieprojecten, de markt, maakt exploitatiescenario’s en draagt concrete mogelijkheden aan voor het duurzaam borgen van culturele en economische belangen.

Bijdrage: onderzoek, scenario's, advies

In opdracht van: Provincie Utrecht

Meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegbasis_Soesterberg