Een nieuwe kans

voor gebouw, gebied en mens

Liesbeth Jansen en Maarten Pedroli

Wij werken al een leven lang samen aan het beter en mooier maken van gebouwen en gebieden. Dat doen we door te zorgen voor zinvolle, richtinggevende activiteiten. Ons inzicht, kennis, ervaring en vaardigheid willen we graag inzetten voor projecten die mensen helpen een inspirerende, duurzame omgeving te maken.

Gebiedsontwikkeling

Als een gebouw of gebied een nieuwe kans verdient zoekt Liesbeth Jansen graag mee naar de mogelijkheden, mensen en methoden om snel een actieve start te kunnen maken met nieuw en vernieuwend gebruik. Denk aan klankbord, coaching, samenstellen van teams, planbeoordeling.

Linkeroever

Als er meer menskracht of aanvullende disciplines nodig zijn brengen we de vraag graag naar onze coöperatie Linkeroever. Daar werken we samen met gedreven specialisten op het gebied van stedenbouw, architectuur, financiering, communicatie en design.

Productontwikkeling

Als het gaat om een praktische en maakbare oplossing helpt Maarten Pedroli graag met denken en doen. Bijvoorbeeld met 2D en 3D ontwerp, technische verbeteringen en het bouwen van websites.

Marineterrein Amsterdam

Hoe geef je 14 hectare gesloten stadshart weer langzaam maar zeker een maatschappelijke en economische betekenis?

StrandLAB Almere

Hoe geef je water en zand een culturele en economische betekenis?

Slachthuisterrein Haarlem

De gebouwen op het Slachthuisterrein in Haarlem zijn ernstig verwaarloosd en er is voorlopig geen geld om het terrein te ontwikkelen. Hoe verder?

Vliegbasis Soesterberg

Kunnen de thema’s cultuur, natuur en techniek een duurzame economische basis vormen voor een uitgestrekt leeg gebied?

Bink 36 Den Haag

Hoe organiseer je in een groot verzamelgebouw de publieks-events zodat samenwerking tussen huurders ontstaat en meerwaarde voor de eigenaar wordt gegenereerd?

Sphinx Eiffelgebouw

Hoe breng je nieuw leven in 33.500 m2 slapend vastgoed op een toplocatie?