StrandLAB Almere

Hoe maak je op nieuw land ruimte voor kunst, cultuur en talent?

Kustzone Almere Poort is een prachtig gebied van strand en duinen aan de rand van de stad. Het Almeerderstrand, direct aan het IJmeer, biedt letterlijk en figuurlijk ruimte voor experiment. De gemeente Almere en provincie Flevoland willen het gebied op de kaart zetten met kunst, cultuur en recreatie.
Linkeroever ontwikkelt samen met kunstenaars en ondernemers in het gebied StrandLAB Almere – een buitenlaboratorium voor kunst en cultuur. Van daaruit worden culturele en recreatieve initiatieven gestimuleerd en waar mogelijk gesteund en begeleid.

StrandLAB Almere is sinds 2021 een zelfstandige stichting en vervult het een zichtbare en positieve rol in de culturele ontwikkeling van Almere. Ze voert namens gemeente en provincie regie over de programmering van het buitengebied.

Bijdrage: plan voor tien pilots, inspiratiedocument fysieke broedplaats, projectplan, huisstijl enprojectbegeleiding

In opdracht van: gemeente Almere in lijn met het programma Almere 2.0 van Rijk, gemeente en provincie Flevoland

In samenwerking met: gemeente Almere, provincie Flevoland, de community op en rond het Almeerderstrand, ondernemers, bewoners, culturele organisaties, kunstacademies en lokale en (inter)nationale makers en kunstenaars

Jaar: 2017 - 2021

Meer informatie: https://strandlab-almere.nl/