Westergasfabriek

Hoe maak je van een vervuild en verlaten industrieterrein "the place to be"?

Linkeroever is Рmag je zeggen Рvoortgekomen uit de Westergasfabriek. De ervaringen die Liesbeth Jansen, Maarten Pedroli en Jacqueline Verheugen daar opdeden met tijdelijk gebruik, de samenwerking tussen overheid en private partijen, het vinden van de juiste financiers, het ontwikkelen van een richtinggevende identiteit, de communicatie naar het grote publiek, het borgen van de culturele ambities  en de solide exploitatie, blijken van grote waarde voor al die andere projecten waarbij we betrokken worden.

Bijdrage: Place making, regie, exploitatie en verhuur

In opdracht van: Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Westerpark, MAB

In samenwerking met: I.s.w. met vele anderen

Meer informatie: https://westergas.nl/