Stad-Forum Amsterdam

Hoe krijg je nieuwe inzichten in de stadsontwikkeling?

Amsterdam wil niet alleen city-planners en politici horen over de toekomst van de stad maar vooral betrokken burgers en ondernemers. StadForum Amsterdam is het platform voor niet-conventionele themabijeenkomsten en ongebruikelijke netwerken.
Website: stad-forum.nl

Bijdrage: Lid kerngroep, opzetten sessies
i.o.v.: Gemeente Amsterdam

Bijdrage: Lid kerngroep, opzetten sessies

In opdracht van: Gemeente Amsterdam

Meer informatie: http://stad-forum.nl/