Gebiedsontwikkeling

Marineterrein Amsterdam, Linkeroever

Marineterrein Amsterdam

Hoe geef je 14 hectare afgesloten stadshart weer langzaam maar zeker een maatschappelijke en economische betekenis?

Jaar: 2013 - heden

, , ,

Slachthuisterrein Haarlem, Linkeroever

StrandLAB Almere

Hoe maak je op nieuw land ruimte voor kunst, cultuur en talent?

Jaar: 2017 - 2021

, , ,

Slachthuisterrein Haarlem, Linkeroever

Slachthuisterrein Haarlem

De gebouwen op het Slachthuisterrein in Haarlem zijn ernstig verwaarloosd en er is voorlopig geen geld om het terrein te ontwikkelen. Hoe nu verder?

Jaar: 2014 - 2015

, , ,

Westergas Amsterdam, Linkeroever

Westergasfabriek

Hoe maak je van een vervuild en verlaten industrieterrein ’the place to be’?

Jaar: 1992 - 2010

, , , ,

Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders

Iedereen wil graag het Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders uitbreiden. Maar hoe kom je tot overeenstemming over de de keuze van functies en de verdeling van kosten en baten?

Jaar: 2020

, ,

Vliegveld Soesterberg, Panamarenko, Linkeroever

Vliegbasis Soesterberg

Kunnen de thema’s cultuur, natuur en techniek een duurzame economische basis vormen voor een uitgestrekt, leeg gebied?

Jaar: 2015

, , ,

IJffelgebouw Maastricht, Linkeroever

Sphinx Eiffelgebouw

Hoe breng je nieuw leven in 33.500 m2 slapend vastgoed op een toplocatie?

Jaar: 2012 - 2013

, ,

Herbestemming Honswijk en Everdingen, Linkeroever

Herbestemming forten

Hoe maakt je oude forten exploitabel?

Jaar: 2011

, ,

The Power of Hubs

Waarom zijn hubs – plekken waar mensen samen werken en ondernemen – vaak bepalend voor de ontwikkeling van een buurt of wijk?

Jaar: 2017

, ,

Creatieve Fabriek Hengelo/Hazemeijer, Linkeroever

Creatieve Fabriek Hengelo/Hazemeijer

Hoe ontwikkel je een oude fabriek tot economisch en cultureel centrum?

Jaar: 2011 - 2017

, ,