Hacking Heritage

Hoe vind je vers bloed voor de erfgoeddiscussie?

De stad heeft behoefte aan rafelranden, aan plekken waar nog geen plannen voor zijn. Tegelijkertijd heeft Amsterdam een enorme rijkdom aan monumentale panden. Hoe kunnen we deze benutten voor nieuwe activiteiten? Hacking Heritage wil ruimte geven voor creativiteit en nieuwe oplossingen, en toe-eigening van de stad om ons heen. Daar kan iedere bewoner of bezoeker van de stad een rol in spelen.

Bijdrage: meedenken concept, uitwerking content, netwerken verbinden

In opdracht van: Stadsherstel Amsterdam, in samenwerking met non-fiction, Gemeente Amsterdam e.a.

Meer informatie: http://erfgoedcursus.nl/2011/11/07/hacking-heritage-%E2%80%93-a-joint-venture/